Harkány Város Önkormányzata Pályázati felhívás gyermek háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hét. Hirdető: Harkany / 26 megtekintés

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.) pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátására az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A házi gyermekorvosi tevékenység körzetének területe: Harkány Város és Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely községek teljes közigazgatási területe. A gyermekorvosi körzet székhelye: 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. A praxis 2021. augusztus 1-jétől betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott. Szolgálati lakás biztosított. További tájékoztatást Dr. Markovics Boglárja jegyző nyújt (0672/480-100).

 • Listing ID: 3088
 • Pályázati feltételek: - Pályázati feltételek: A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés (csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvosi szakképesítés) és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - egészségügyi alkalmasság
  - MOK tagság
  - - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képesítést igazoló okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
  - nyilatkozat a pályázatnak nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
  - nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ), továbbá egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén cégkivonat
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
  - MOK tagsági igazolás.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Harkány Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4-) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat gyermekorvosi körzet működtetésére” szöveget
 • Megye: Baranya
 • Város: Harkány
 • Email: polgarmester@harkany.hu
 • Telefon: 72/480-100
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 830
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: A praxis betöltéséig folyamatosan betölthető
 • Hirdető neve: Harkány Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatosan