Házi gyermekorvos munkakör betöltése

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: bodnarrenata / 48 megtekintés

Megyaszó Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Megyaszó Község Önkormányzat

házi gyermekorvos (vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Megyaszó Község Önkormányzata pályázatot hirdet Megyaszó és Alsódobsza (jelenleg -2018.03.01-től – tartós helyettesítéssel ellátott) házi gyerrmekorvosi körzetének ellátására -megegyezés szerint – vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. Központi ügyeleti ellátás működik. A feladat teljes praxisátvétellel vállalkozásban vagy helyettesítéssel vállalkozói szerződéssel illetve megbízási szerződéssel is ellátható. Megjegyzés: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, illetve a háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatásra pályázati felhívást tett közzé.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés.,
 B kategóriás jogosítvány,
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség
 csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
 Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
 egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
 részletes szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni. Amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásban vételről szóló dokumentum
 pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
 a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 Orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési nyilvántartási adatok
 Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Bodnár Renáta jegyző nyújt, a 47/350-027 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Megyaszó Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/1342-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos (vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban).
 Elektronikus úton Hajdú Istvánné polgármester részére a hivatal@megyaszo.hu E-mail címen keresztül
 Személyesen: Hajdú Istvánné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület a beérkezési határidőt követő ülésen bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 https://alapellatas.okfo.gov.hu – 2022. július 11.
 A község honlapján – 2022. július 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.megyaszo.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 11.

 • Listing ID: 5033
 • Pályázati feltételek:  Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés.,
   B kategóriás jogosítvány,
   magyar állampolgárság
   büntetlen előélet
   cselekvőképesség
   csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
   Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
   egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
   részletes szakmai önéletrajz
   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
   nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni. Amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásban vételről szóló dokumentum
   pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
   pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
   a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
   Orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési nyilvántartási adatok
   Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
 • A pályázat benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Megyaszó Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/1342-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos (vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban).
   Elektronikus úton Hajdú Istvánné polgármester részére a hivatal@megyaszo.hu E-mail címen keresztül
   Személyesen: Hajdú Istvánné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Megyaszó
 • Email: hivatal@megyaszo
 • Telefon: +36-47-350-027
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.
 • Hirdető neve: Megyaszó Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.