Házi gyermekorvos munkakör betöltésére pályázati kiírás

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: bodnarrenata / 41 megtekintés

Megyaszó Község Önkormányzata pályázatot hirdet Megyaszó és Alsódobsza (jelenleg -2018.03.01-től – tartós helyettesítéssel ellátott) házi gyermekorvosi körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A feladat más jogviszony keretében megbeszélés alapján ellátható. Megjegyzés: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, illetve a háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatásra pályázati felhívást tett közzé. A foglalkoztatás jellegére, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvény, valamint az 528/2020.(XI.28.)korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 • Listing ID: 9054
 • Pályázati feltételek: Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
  Egészségügy, m.n.s., felsőfokú (egyetemi) végzettség,csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés

  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.
  A önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II.törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.)korm.rendeletben előírt feltételek teljesítése
  Magyar orvosi kamarai tagság igazolása
  Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  adatkezelési nyilatkozat
  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat postai úton Megyaszó Község Önkormányzata címére(3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.)történő megküldésével nyújtható be.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Megyaszó
 • Email: hivatal@megyaszo.hu
 • Telefon: 47/350-027
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.07.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.
 • Hirdető neve: Megyaszó Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.15.