Házi gyermekorvosi pályázat

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: SMJVOnk / 24 megtekintés

A körzet betölthető egészségügyi szolgálati jogviszonyban (munkáltató: Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja, Salgótarján Füleki út 41.) vagy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződéssel is. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak alapján történik. Az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Szakembereket Salgótarjánba” programról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján önkormányzati bérlakás kedvezményes bérbeadására, a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében foglalt iparűzési adó kedvezmény biztosítására, valamint a Közgyűlésnek a 243/2013. (XI. 28.) határozatában foglalt önkormányzati költségvetési támogatás nyújtására van lehetőség.
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás: Nagy Angéla szociálpolitikai referens; 06/32/417-255/275 mellék
A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

 • Listing ID: 2953
 • Pályázati feltételek: A hatályos jogszabályokban (2003. évi LXXIV. törvény, a 2020. évi C. törvény, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, a 313/2011. (XII. 33.) Korm. rendelet) előírt iskolai végzettség, szakképesítés és egyéb feltételek megléte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni szükséges:
  1. a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  2. részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  3. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  4. alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolatát,
  5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a házi gyermekorvosi feladatokat egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozás formájában szeretné ellátni,
  6. nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: "Házi gyermekorvosi pályázat - 5. számú házi gyermekorvosi körzet."
  A pályázat benyújtásának helye: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala; 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
 • Megye: Nógrád
 • Város: Salgótarján
 • Email: nagy.angela@salgotarjan.hu
 • Telefon: 06-32/417-255/275 mellék
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.
 • Hirdető neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.