háziorvos vegyes (felnőtt és gyermek) körzetben

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Ajkaonkormanyzat / 39 megtekintés

Feladatellátás helye: a 8451 Ajka, Iparos utca 8. szám alatti háziorvosi rendelőben,

Feladatellátás módja:
• feladat-ellátási szerződés alapján vállalkozási formában vagy a 2020. évi C. törvény alapján egészségügyi szolgálati jogviszonyban
• területi ellátási kötelezettséggel az ajkai IX. számú vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzethez tartozó utcák az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 17/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerint (Ajka város 14 év feletti lakosságszám: 2657 fő; Öcs község 0-14 éves 30 fő, 14 év felett 209 fő)
• valamint központi ügyeletben való részvétellel
Egyéb információ:
• az önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges, a minimum feltételeknek megfelelő rendelő helyiséget biztosítja,
• egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatása biztosított,
• szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít,
• az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani. Az önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötő egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését követő 5 éven át az adott háziorvosi körzetre vonatkozó háziorvosi feladatok ellátását,
• az ellátandó körzet a város padragkúti, kertvárosi városrészében található, Öcs település közvetlenül szomszédos a városrésszel és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. A városrészben óvoda, iskola működik.

 • Listing ID: 11104
 • Pályázati feltételek: • orvosi diploma
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
  • 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11.§-ában előírt képesítés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • részletes szakmai önéletrajz
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
  • igazolás a működési nyilvántartásba vételről
  • vállalkozási formában történő feladatellátás esetén az egészségügyi vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás, társasági szerződés, cégbírósági végzés)
  • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázat benyújtásának módja: Ajka Város Önkormányzata polgármesterének címezve (Schwartz Béla 8400 Ajka, Szabadság tér 12.) személyesen vagy postai úton. A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „háziorvosi pályázat”
 • Megye: Veszprém
 • Város: Ajka
 • Email: szocig@hivatal.ajka.hu
 • Telefon: 88/521-116
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2866
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.01.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 31. 16.00 óra
 • Hirdető neve: Ajka Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő soron következő Képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 45 nap.