Háziorvosi körzet Bakonyszentlászló

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Bakonyszentlaszlo / 38 megtekintés

Bakonyszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Bakonyszentlászló háziorvosi körzetének ellátására, amely Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Fenyőfő községek vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Szent László Általános Iskola és Óvoda) iskola- és ifjúság egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet ellátási módja: vállalkozási forma. A háziorvosi körzet vonatkozásában az ellátandó terület állandó lakosságszáma: 2100 fő. (2021.01.01.)
Munkavégzés helye: Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Fenyőfő háziorvosi rendelő.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, legkorábban 2021. november 1. napjától.
Feladatellátás finanszírozása: a feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján, valamint a felek között megkötött feladat-ellátási szerződés alapján történik.

A pályázókat a képviselő-testület hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat térítés ellenében a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket ingyenesen. A vállalkozó viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.
• Az önkormányzat igény esetén közérdekű célból szolgálati lakást és hozzá tartozó zárható garázst biztosít.
• A háziorvosi körzet praxisjoga külön megállapodás alapján szerezhető meg.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Soós Zoltán polgármesternél a 06 20 2451979 telefonszámon, vagy személyesen, Molnárné Szücs Bernadett jegyzőnél illetve a 06 20 577 94 14 telefonszámon.

 • Listing ID: 3084
 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  • büntetlen előélet és cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
  • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
  • nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolását,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • egészségügyi alkalmassági igazolást,
  • érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
  • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
  • hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
  • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához, valamint pályázati eljárás során a személyes adatainak megismeréséhez,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címre: Soós Zoltán polgármester, Bakonyszentlászló Község Önkormányzata 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat háziorvosi körzet ellátására”.
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Bakonyszentlászló
 • Email: jegyzo@bakonyszentlaszlo.hu
 • Telefon: +36205779414
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. november 1
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 21.
 • Hirdető neve: Bakonyszentlászló Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 22.