Háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vegyes körzetben Szentlőrinckátán

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Julianna Tóth / 27 megtekintés

Az Önkormányzat a házi orvosi feladatok alkalmazottként ellátása esetén szolgálati lakás biztosítását vállalja, térítésmentesen.
Az Önkormányzat a házi orvosi feladatok feladat átvállalási szerződéssel történő vállalása esetén havi 1 millió forint támogatást biztosít 5 éven át a vállalkozó házi orvos számára.

 • Listing ID: 14766
 • Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítési előírásoknak, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. ((XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek való megfelelés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz;
  háziorvosi tevékenység végzésére jogosító, végzettséget igazoló okirat másolata;
  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
  feladat átvállalási szerződés kötésének igénye esetén vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata;
  egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása;
  MOK igazolás a tagságról;
  pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek;
  pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton: Szentlőrinckáta Községi Önkormányzat 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.
  E-mailben: jegyzo@szentlorinckata.hu
 • Megye: Pest
 • Város: Szentlőrinckáta
 • Email: jegyzo@szentlorinckata.hu
 • Telefon: 06-29/631-080
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1999
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. május 1-től
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos, a háziorvosi álláshely betöltéséig.
 • Hirdető neve: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Pályázat benyújtását követő 30 nap.