Háziorvosi rendelő címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Hatvan Varos Onkormanyzata2 / 36 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
házi gyermekorvosi feladatok ellátására

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 39/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében meghatározott, területi ellátási kötelezettséggel működő 3. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
Az ellátandó terület Hatvan város közigazgatási határán belül a 3. számú házi gyermekorvosi körzet.
(Az utcajegyzék megtekinthető: www.hatvan.hu oldalon.)

Háziorvosi rendelő címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.

Pályázati feltételek:
Az nyújthat be pályázatot, aki
• megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
• büntetlen előéletű,
• magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszú,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagsággal rendelkezik.

A pályázathoz csatolandó:
• részletes szakmai életrajz,
• motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
• szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, oltási igazolások,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a feladatellátást vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja ellátni (előbbi esetben: a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum; utóbbi esetben: előző munkahely megjelölése)
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
• A házi gyermekorvosi ellátás helye Hatvan városban teljesen felújított, felszerelt, igényesen kialakított orvosi rendelőben történik.
• Asszisztens hosszú távon biztosított, gyakorlott asszisztens személyében.
• Ellátandó 0-14 év közötti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 759 fő
• A feladat az alapellátáson kívül az iskolaorvosi tevékenységet is magában foglalja, melyhez a rendelő melletti védőnői szolgálat biztosít segítséget.
• Központi orvosi ügyelet van, az ügyeletben történő részvételre nincs kötelezettség.
• Az orvosi rendelő a rendelési időn túl, díjmentesen magánrendelésre is használható.
Hatvan város több mint 20.000 fős, rendezett kisváros Heves megyében, Budapesttől 45 perces autóúttal. Infrastruktúrája jó, közlekedése kiváló. A településen a közelmúltban felújított kórház, szakrendelő, tüdőgondozó, magánlaborok működnek. A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet központilag biztosított a városban.
A városban 10 felnőtt háziorvosi körzet, 6 fogorvosi körzet, 4 gyermekorvosi körzet és 7 védőnői körzet került kialakításra.

Intézményei, iskolái, óvodái, bölcsődéi rendezettek, igényesek. A városban 3 középiskola, 1 alapítványi középiskola, 5 általános iskola, 1 speciális iskola, 7 óvoda, 1 zeneiskola, 2 bölcsőde, felsőoktatási intézmények (BGE, BME) kihelyezett tagozata működik.
Több étterem, motel és kulturális intézmény található Hatvanban. A település saját uszodával stranddal, sportcsarnokkal és sportlétesítményekkel rendelkezik, melyek alkalmasak a szabadidő kellemes eltöltésére (tenisz, küzdő sportok, foci, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, műkorcsolya, tánc, fittness termek, kondiparkok, játszóterek, állat-simogató).

A városban több nagy munkáltató is jelen van. A nagy vállalkozásoknak és Budapest közleségének köszönhetően nem jellemző a munkanélküliség. (BOSCH, DECHATLON, HORVÁTH RUDOLF, LIPÓTI PÉKSÉG, JOHNSON ELECTRIC, NOVOCOOP, ARANYFÁCÁN KONZERVGYÁR, MÁV, VOLÁN, TESCO, ALDI, LIDL, MÜLLER, PENNY, SPAR, PEPCO, DEICHMANN)
A településen több gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz szaküzlet, bioboltok, pékségek, cukrászdák és még sok más üzlet és szolgálató működik.
Hatvan város kisfilmjét megtalálja az alábbi linken:https://youtu.be/L6nIsU_LOOk

Tárgyalási alapot képezhet:
• a praxisjog megszerzése,
• egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazás, vagy vállalkozási formában történő feladatellátás,
• letelepedési támogatás igénybe vételéhez együttműködés,
• lakhatás biztosítása szolgálati-, vagy bérlakás formájában,
• hozzájárulás gépjármű használatához,
• vállalkozási feladatellátási szerződés megkötése esetén a rendelő rezsi költségeinek elengedése az 1 évben,
• ingyen parkolás biztosítása Hatvan kártyával,
• évenkénti eszköztámogatás.

A pályázat benyújtása a körzet betöltéséig folyamatos.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton Hatvan Város Polgármesterének címezve, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., vagy
személyesen a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályára (cím:3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a hivatal ügyfélfogadási idejében.

A pályázatokat 1 példányban, sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „gyermekorvosi pályázat”.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes testületi ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:
dr Lestyán Balázs alpolgármester, telefonszám: 30/928-6340
dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető, telefonszám: 30/327-9944
e-mail cím: szilagyi.maria@hatvan.hu

 • Listing ID: 11064
 • Pályázati feltételek: Az nyújthat be pályázatot, aki
  • megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  • büntetlen előéletű,
  • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszú,
  • Magyar Orvosi Kamarai Tagsággal rendelkezik.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolandó:
  • részletes szakmai életrajz,
  • motivációs levél,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
  • szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, oltási igazolások,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a feladatellátást vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja ellátni (előbbi esetben: a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum; utóbbi esetben: előző munkahely megjelölése)
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Hatvan Város Polgármesterének címezve, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., vagy
  személyesen a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályára (cím:3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a hivatal ügyfélfogadási idejében.

  A pályázatokat 1 példányban, sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „gyermekorvosi pályázat”.
 • Megye: Heves
 • Város: Hatvan
 • Email: szilagyi.maria@hatvan.hu
 • Telefon: 30/327-9944
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 759 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtása a körzet betöltéséig folyamatos.
 • Hirdető neve: Hatvan Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete testületi ülésen dönt.