Hirdetmény a Kiskunfélegyházi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: fustosm@kiskunfelegyhaza.hu / 62 megtekintés

Ellátandó település, feladat: Kiskunfélegyháza Város közigazgatási határán belül területi ellátási kötelezettséggel működtetendő 6. számú gyermek háziorvosi körzetben a házi gyermekorvosi feladatellátás, és a hozzá kapcsolódó 6. számú iskolaorvosi körzetben az iskola-egészségügyi ellátás tartós helyettesítése.
Tartós helyettesítés formája: egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás tagjaként
Munkavégzés helye (az Önkormányzat tulajdonában lévő házi gyermekorvosi rendelő címe):
6100 Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.
A tartós helyettesítés időtartama: 2023. augusztus 31-ig
– A tartós helyettesítésre meghirdetett háziorvosi körzet 2019. november 1-jétől betöltetlen.
– A gyermek háziorvosi körzet területi leírását, azaz a 6. számú gyermek háziorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete, a 6. számú iskolaorvosi körzethez tartozó intézmények felsorolását a 6. melléklete tartalmazza.
– A háziorvosi alapellátás és iskola-egészségügyi ellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
– Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket ingyenesen bocsátja a háziorvos rendelkezésére. A rendelő épülete a 2019. évben teljes külső-belső felújításon esett át.
– A házi gyermekorvosi rendelő működési költségeit átalánydíjban kell megfizetni, kizárólag a telefon- és internetszolgáltatás kerül közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra.
– A központi ügyeleti ellátásban a tartós helyettesítéssel megbízott gyermek háziorvos részvétele nem kötelező.
– Igény esetén a tartós helyettesítést vállaló orvos részére összkomfortos szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat a település központi részén.

 • Listing ID: 2552
 • Pályázati feltételek: - csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - büntetlen előélet.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai életrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  - nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak a tartós helyettesítéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: Nem kell pályázatot benyújtani, a tartós helyettesítéssel kapcsolatban további felvilágosítást ad Dr. Füstös Magdolna aljegyző a 30/8594435 telefonszámon vagy a fustosm@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kiskunfélegyháza
 • Email: fustosm@kiskunfelegyhaza.hu
 • Telefon: +36308594435
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): körzet 0-14 éves korú lakosságának száma: 305, a bejelentkezettek száma: 640
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: a működési engedély módosítását követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30.
 • Hirdető neve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A tartós helyettesítésről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendes ülésén dönt.