Hollóháza háziorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 5 nap. Hirdető: Hollohaza / 86 megtekintés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Hollóházán működő vegyes háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítása, valamint az oktatási és nevelési intézmények iskola-egészségügyi orvosi feladatainak ellátása. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.
Vállakozó formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
Az önkormányzat térítésmentesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási költségeket. Vállalja a háziorvosi asszisztens foglalkoztatásához kapcsolódó költségek viselését. Szolgálati lakás biztosítása megoldható. A településen üzemorvosi tevékenység vállalható, továbbá lehetőség van a háziorvosi ügyeletben való részvételre. A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján iparűzési adó mentességet biztosít az önkormányzat.

 • Listing ID: 2790
 • Pályázati feltételek: - Egyetem
  - B kategóriás jogosítvány
  - Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
  - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 312/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2020.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlatot, képzettséget igazoló okmányok másolata,
  - 90 napnál nem régebbi erkölcsi igazolás,
  - Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ igazolása a nyilvántartásba vételről
  - Érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása- a vállalkozói formától függően igazolás az egyéni vállalkozói kamarai regisztrációról, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolata, vagy a működési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
  - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek
  - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Hollóháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3999 Hollóháza, Szent László út 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a HH/455/2021 számot, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
  Elektronikus úton Fűzériné Odrobina Gabriella polgármester részére a hollohazapm@gmail.com e-mail címen keresztül
  Személyesen: Hollóháza Község Önkormányzatánál Fűzériné Odrobina Gabriella részére a 3999 Hollóháza, Szent László út 15. szám alatt.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Hollóháza
 • Email: hollohazapm@gmail.com
 • Telefon: 06702570645
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 874
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: egyeztetés szerint
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
 • Hirdető neve: Hollóháza Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 5.