Hősök tere 15.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Taponk / 50 megtekintés

Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Tapolca 3. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak, 2022. január 1- 2022. április 30. napjáig, helyettesítés keretében, vállalkozási formában történő ellátására.

A fogorvosi körzet területi leírása: Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének az orvosi körzetek kialakításáról szóló 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a 3. számú felnőtt fogorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel fogászati alapellátás biztosítása.

A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2020. július 1. napja óta tartósan betöltetlen.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

Ellátandó lakosságszám: 5684 fő (2021. január 1-i állapot szerint)

Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
– büntetlen előélet
– cselekvőképesség
– egészségügyi alkalmasság
– érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
– érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
– praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya;
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;

Juttatások:
– A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat e célra kialakított rendelővel nem rendelkezik, a feladat ellátására a szolgáltatást nyújtó vállalkozónak saját rendelőjében kellene kötelezettséget vállalnia.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
A pályázat elbírálásának határideje: azonnal
Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Tapolca Város Önkormányzata címére (8300 Tapolca, Hősök tere 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat a Tapolca 3. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátására”
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 87/510-126-os telefonszámon dr. Iker Viktória jegyzőtől kérhető

 • Listing ID: 3238
 • Megye: Veszprém
 • Város: Tapolca
 • Email: polghiv@tapolca.hu
 • Telefon: 0687510126
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 5684
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Hirdető neve: Tapolca Város Önkormányzata