I. sz felnőtt háziorvosi körzet - letelepedési támogatással és lakhatási támogatással (200.000)

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellát / 46 megtekintés

Pápa Város I. sz. háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában, (megegyezés szerint szolgálati jogviszony formában is ellátható)
– ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel, (nincs hétvégi és ünnepnapi kötelezettség)
– az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása a NEAK -kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján

A körzet 2019. november 1-től betöltetlen, 14M letelepedési igényelhető rá.
Pályázat alapján a lakhatáshoz az önkormányzat max. havi 200.000 Ft támogatást biztosít, max. 3 évig
Praxisjoggal rendelkező háziorvos részére az “elvesző” praxisjog ellentételeként 10M Ft támogatást biztosít.

 • Listing ID: 3293
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
  - egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „I. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Pápa
 • Email: alapellatas@papa.hu
 • Telefon: +36306480846
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2500
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázati elbírálást követően akár azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.02. 10.
 • Hirdető neve: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő képviselőtestületi ülés