Iharosberény, Kanizsai u. 5/1

 Felnőtt háziorvosi / Hirdető: iharosbereny / 21 megtekintés

Iharosberény Község Önkormányzata Somogy megyében Csurgói járásban, közel Nagykanizsához (18 km) keres háziorvost, megüresedett tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis ellátására.

Az Iharosberényi felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter községek felnőtt lakosságára terjed ki.

Ellátandó lakosságszám települési bontásban:
Iharosberény 949 fő
Iharos 333 fő
Pogányszentpéter 376 fő
A praxis működési helye Iharosberény Község Önkormányzata által fenntartott Orvosi rendelőben önálló rendelőhelyiségben (8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5/1.) található, azzal, hogy az alapellátást Pogányszentpéter és Iharos esetében a településeken található rendelőhelyiségben szükséges biztosítani.
Az önkormányzat ennek megfelelően pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, felnőtt háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.
A pályázónak lehetősége van letelepedési támogatás igénylésére.
A praxissal és praxisjoggal kapcsolatban további felvilágosítás Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyzőtől a +36/30-226-71-94-es telefonszámon, valamint Kissné dr. Szőke Lili aljegyzőtől a +36/30-010-1089-es telefonszámon kérhető. Igény esetén az önkormányzat SZOLGÁLATI LAKÁST biztosít. A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.
Pályázati feltételek:
– A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § (4) bekezdése szerinti szakképesítés megléte,
– az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
– a praxis jog megszerzésére való alkalmasság.
– A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton egy példányban Iharosberény Község Önkormányzata részére címezve (8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.) A borítékon kérjük feltüntetni: “Háziorvosi praxis pályázat – Iharosberény”
Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 • Listing ID: 7962
 • Megye: Somogy
 • Város: Iharosberény
 • Email: aljegyzo@ibereny.hu
 • Telefon: 06300101089
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1658
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Ár: NEAK finanszírozás alapján
 • Hirdető neve: Iharosberény Község Önkormányzata