II. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Barcs Város Önkormányzata / 616 megtekintés

A tevékenység magában foglalja a központi ügyeleti szolgálatban való részvételt is, mely egyben a feladatellátásra megállapodás alapján igényt tartó települések ellátását is jelenti, valamint az iskolaegészségügyi feladatok ellátását is.

A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A pályázónak meg kell felelnie a működtetési jog engedélyezési feltételeinek.

 • Listing ID: 1657
 • Pályázati feltételek: a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - képesítést tartalmazó oklevél másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
  - nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
  - nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
  - MOK tagsági igazolás.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Barcs II. számú gyermekorvosi körzet működtetésére” szöveget.
 • Megye: Somogy
 • Város: Barcs
 • Email: domahidi@barcs.hu
 • Telefon: 82/565-961
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.08.01
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Barcs Város Önkormányzata