Ingyenes gyermekorvosi praxis Budapest III. kerületében

 Háziorvos / fogorvos praxist kínál / Hirdető: tukacsistvan / 678 megtekintés

FELHIVÁS!
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3.) gyermekorvost keres tartósan betöltetlen, 7. számú házi gyermekorvosi körzetébe.
Gyermekorvosi rendelő címe: 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3.
Ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): 526.
Központi ügyelet van, ügyeletben való részvétel nem kötelező.
A meghirdetett körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
Ellátandó feladatok:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.
A feladat-ellátási szerződés határozott időtartamra szól (megállapodás szerint).
Jelentkezési feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt feltételek megléte,
Jelentkezéshez benyújtandó iratok:
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata.
Jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. november 25.
Jelentkezés benyújtásának módja:

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal, Szociális Főosztály, Egészségügyi Osztályának címezve lehet benyújtani
– postai úton (1300 Bp. Pf.: 102.),
– személyesen (Ügyfélszolgálati Iroda, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.),
– elektronikus úton (postabonto@obuda.hu).
Felvilágosítás dr. Konczos Anikó egészségügyi referenstől kérhető a (+36 1) 437-8659-es telefonszámon.
A jelentkezőkkel a jelentkezés benyújtása után azonnal felvesszük a kapcsolatot.

A jelentkezés elutasítása esetén az Önkormányzatot indokolási kötelezettség nem terheli

 • Listing ID: 3109
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest
 • Email: tukacs.istvan@obuda.hu
 • Telefon: 06 303810495
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Ár: 0
 • Hirdető neve: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata