Ingyenes gyermekorvosi praxis Dömsödön

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: istvanbencze / 297 megtekintés

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a több mint egy éve megüresedett praxisban, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására keres vállalkozó házi gyermekorvost. A praxist térítésmentesen adja át az önkormányzat. A rendelő egy idén átadott új egészségügyi központban került kialakításra. Az önkormányzat ezen felül lakást is biztosít.

 • Listing ID: 3297
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - vállalkozói jogviszony formában való feladatellátás.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen illetve postai úton (Dömsödi Polgármesteri Hivatal 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) vagy a polgarm@domsod.hu email címre elektronikusan.
 • Megye: Pest
 • Város: Dömsöd
 • Email: polgarm@domsod.hu
 • Telefon: 06205840900
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata