Ingyenes gyermekorvosi praxis Kőszegen

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Koszeg / 41 megtekintés

A nyugati határ mellett elhelyezkedő, családias hangulatú városban, Kőszegen, 2022. január 1-től – a jelenlegi gyermekorvosok nyugdíjba vonulása miatt – két gyermekorvosi körzetben megüresedett a praxis. A legfiatalabb páciensek ellátása ebben a két házi gyermekorvosi körzetben, jelenleg helyettesítéssel valósul meg. A gyermekorvosi feladatok egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozási tevékenység keretében is elláthatók. A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladatellátási-szerződésben rögzített feltételekkel történik. A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át.
A gyermekorvosi rendelő a mai kor igényeinek megfelelő, korszerű Egészségházban működik, melyet az önkormányzat díjmentesen biztosít.
A központi orvosi ügyeletben való részvétel nem kötelező. Az Önkormányzattal történő egyeztetést követően szolgálati lakás igénybevételére is van lehetőség.

 • Listing ID: 6529
 • Pályázati feltételek: • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Egyetemi végzettség, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírtaknak való megfelelés
  • Csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
  • A pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság
  • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatai
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  • érvényes működési nyilvántartás igazolása
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt
  • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • jelentkező hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kiválasztási eljárásban résztvevő személyek a személyi anyagát megismerjék, abba betekinthessenek
 • A pályázat benyújtásának módja: • Személyesen Básthy Béla polgármesternél (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) vagy,
  • Postai úton, Kőszeg Város Önkormányzata részére, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre megküldve
 • Megye: Vas
 • Város: Kőszeg
 • Email: titkarsag@koszeg.hu jegyzo@koszeg.hu
 • Telefon: 94/562-511 vagy 20/264-2208
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A megkötendő feladat-ellátási szerződésben foglaltak szerint
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Kőszeg Város Önkormányzata