Ingyenes gyermekorvosi praxis Kőszegen

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Koszeg / 80 megtekintés

Házi gyermekorvosok jelentkezését várjuk Kőszegen!

A nyugati határ mellett elhelyezkedő, családias hangulatú városba, Kőszegre keresünk házi gyermekorvosokat. A legfiatalabb páciensek ellátása két házi gyermekorvosi körzetben valósul meg. A gyermekorvosi feladatok tartós helyettesítés útján is elláthatók. Igényelhető a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása is! A pályázati felhívást a NEAK írja ki.
A gyermekorvosi rendelő a mai kor igényeinek megfelelő, korszerű Egészségházban működik, melyet az önkormányzat díjmentesen biztosít. A központi orvosi ügyeletben való részvétel nem kötelező. Betöltött praxis esetén az önkormányzattal történő egyeztetést követően szolgálati lakás igénybevételére is van lehetőség.
A gyermekorvosi állással kapcsolatban további tájékoztatást Dr. Zalán Gábor jegyző nyújt, az alábbi elérhetőségeken: 94/562-511, jegyzo@koszeg.hu.

 • Listing ID: 12301
 • Pályázati feltételek: • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Egyetemi végzettség, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírtaknak való megfelelés
  • Csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
  • A pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság
  • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatai
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  • érvényes működési nyilvántartás igazolása
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt
  • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • jelentkező hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kiválasztási eljárásban résztvevő személyek a személyi anyagát megismerjék, abba betekinthessenek
 • A pályázat benyújtásának módja: • Személyesen Básthy Béla polgármesternél (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) vagy,
  • Postai úton, Kőszeg Város Önkormányzata részére, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre megküldve
 • Megye: Vas
 • Város: Kőszeg
 • Email: titkarsag@koszeg.hu jegyzo@koszeg.hu
 • Telefon: 94/562-511 vagy 20/264-2208
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Kőszeg Város Önkormányzata