INGYENES HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS KECSKEMÉTEN SZOLGÁLATI LAKÁSSAL, PRAXISKEZDÉSI TÁMOGATÁSSAL, KULTURÁLIS ÉS REKREÁCIÓS JUTTATÁSOKKAL

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: scheitz / 107 megtekintés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 5002. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására. A házi gyermekorvosi körzet Kecskemét belvárosában, könnyen megközelíthető helyen található.

A feladatellátás vállalkozóként vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban végezhető.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan idejű, de minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződést köt.

Amit a pályázónak kínálunk:

•Térítésmentesen átvehető praxisjog,
• Vállalkozó házi gyermekorvos részére 1.000.000 Ft praxiskezdési támogatás
•Szolgálati lakás,
•Felszerelt rendelő,
•Kulturális és rekreációs juttatások.

 • Listing ID: 10698
 • Pályázati feltételek: A munkakör betöltéséhez csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi végzettség szükséges.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata),
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
  - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat másolata,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működéshez szükséges feltételeket teljesíti.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázati anyag postai úton vagy e-mail formájában nyújtható be.
  Cím: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
  A benyújtott pályázati anyagon kérjük feltüntetni: „Gyermekorvosi praxis pályázat”.
  E-mail: tarspol@kecskemet.hu


  A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Dr. Szigeti Krisztina osztályvezetőtől a +36-76-513-595 telefonszámon, vagy a szigeti.krisztina@kecskemet.hu e-mail címen.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kecskemét
 • Email: tarspol@kecskemet.hu
 • Telefon: Dr. Szigeti Krisztina osztályvezető 76/513-595
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 914
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata