Ingyenes háziorvosi praxis Kémesen

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kemesi Onkormanyzat / 63 megtekintés

Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún és Drávapiski községekben működő vegyes háziorvosi praxis ingyen átvehető nyugdíj miatti megüresedés okán. Rendelés 2 helyen: fő időben Kémesen, és heti egyszer (keddi napon) Cúnban. A rendelők felújítottak.
Jelenleg kb 1100 a kártyaszám, a terület összlakossága kb 1500 fő. Vegyes körzet, iskola és ifjúság egészségügyi iskolaorvosi feladatellátási kötelezettséggel.
Szakképzett, önállóan is dolgozni tudó asszisztencia rendelkezésre áll.
Igény esetén a rendelővel közös épületben szolgálati lakás biztosított.

 • Listing ID: 6296
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
  • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
  • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, illetve postai úton (Kémes Községi Önkormányzat 7843 Kémes, Kossuth u. 18. vagy a kemes@dravanet.hu email címre elektronikusan.
 • Megye: Baranya
 • Város: Kémes
 • Email: kemes@dravanet.hu
 • Telefon: 20/619-68-16
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1200-1500
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Kémes Községi Önkormányzat