Iskolaorvos - Cegléd, Rákóczi út 7.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Makai Viktória / 419 megtekintés

A Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (továbbiakban: BÖVI) az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása, Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002.(VI.27.) ÖK. rendelet 4. számú melléklet 3. pontjában felsorolt köznevelési intézmények tanulóit illetően.
A feladatot egészségügyi szolgálati jogviszonyban (orvosi bértábla szerinti bér) lehet ellátni.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A határidő után, illetve a hiányosan beküldött pályázatot érvénytelennek tekintjük. A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes beszélgetést folytatunk. A pályázót 8 napon belül írásban értesítjük az eredményről. A sikertelenül pályázó részére az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük valamennyi általa benyújtott iratát. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 2786
 • Pályázati feltételek: - a háziorvos, vagy belgyógyász, vagy csecsemő- és gyermekgyógyász végzettség, vagy iskolaorvostan szakképesítés, iskola egészségtan és ifjúságvédelmi szakvizsga
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - egészségügyi alkalmasság
  - érvényes működési nyilvántartás
  - legalább 3 éves iskolaorvosi gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - OKFŐ/ENKK által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek, hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Deák utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 195/2022., valamint a munkakör megnevezését: „iskolaorvos”
  Elektronikus úton Kissné Sós Erika Terézia részére a postmaster@bovi.t-online.hu e-mail címen keresztül
  Személyesen: Dr. Galambosi Jánosné mb. intézményvezető részére, Pest megye, 2700 Cegléd, Deák utca 3.

  Tájékoztatás kérhető a BÖVI mb. intézményvezetőjétől Dr. Galambosi Jánosnétól, a 06/53/314-137 –es telefonszámon, e-mailben az postmaster@bovi.t-online.hu elektronikus levélcímen.
 • Megye: Pest
 • Város: Cegléd
 • Email: postmaster@bovi.t-online.hu
 • Telefon: 53/314-137
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követő hónap 1 napja
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követően 10 napon belül