iskolaorvosi feladatok ellátása

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Dudas Erzsebet / 44 megtekintés

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Érd közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák iskolaorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.

Ellátandó feladatkör:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3) NM rendelet 2. melléklete szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.

A feladat ellátásának helye: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák. Az ellátási terület és a feladatellátás helye a pályázóval történő egyeztetés alapján kerül kialakításra.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés tíz éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A feladat-ellátás időtartama alatt az orvosi szobát, valamint a 26/19978. (IX.3.) NM rendelet 1. számú mellékletében szereplő felszerelést az önkormányzat, illetve a köznevelési intézmény biztosítja.
A feladat-ellátási szerződés tíz éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

 • Listing ID: 3108
 • Pályázati feltételek: - orvostudományi egyetemi végzettség;
  - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 3.§ (1) bekezdésében előírt szakképesítések valamelyike;
  - egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában való szereplés;
  - büntetlen előélet;
  - cselekvőképesség;
  - magyar állampolgárság;
  - egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság;
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
  - szakmai önéletrajz;
  - nyilatkozat az iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátásáról;
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
  - érvényes működési nyilvántartási igazolvány;
  - szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok;
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik;
  - nyilatkozat, melyben a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul;
  - a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, dr. Csőzik László polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaorvosi pályázat”.
 • Megye: Pest
 • Város: Érd
 • Email: edudas@erd.hu
 • Telefon: +36-30-449-0881
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 90 fő
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pályázat benyújtási határidejét követő első ülése.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: - az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. nap
 • Hirdető neve: Polgármesteri Hivatal
 • A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pályázat benyújtási határidejét követő első ülése.