Iskolaorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátása Nagyatád, Baross u. 9. szám

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Horvath Zoltanne / 42 megtekintés

A meghirdetett munkahely címe:
Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium Nagyatád, Baross u. 10. szám alatti kollégiumi épületében lévő iskolaegészségügyi rendelő

A betöltendő munkakör: A Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti iskola-egészségügyi körzetben az iskolaorvosi feladatok helyettesítéssel, megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történő ellátására.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

Egyéb juttatások:
 térítésmentes rendelőhasználat biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévő épületben

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni dr. Kovács Ildikó jegyzőtől Nagyatádi Polgármesteri Hivatal, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. szám alatt, és telefonon: 06-82/504-502 számon.

 • Listing ID: 8888
 • Pályázati feltételek:  Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 2.) NM rendelet 3. §-ában meghatározottak szerinti végzettség megléte és a diploma hiteles másolatának, szakképesítést tanúsító okiratok másolatának benyújtása,
   Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
   Részletes szakmai önéletrajz,
   Büntetlen előéletet,
   A tevékenységre pályázó orvos nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
   Cselekvőképesség,
   Egészségügyi alkalmasság orvosi munkakör betöltésére,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Nyilatkozat magyar állampolgárságról vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról
   Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
   Részletes szakmai önéletrajz,
   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a tevékenységre pályázó háziorvos nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
   Nyilatkozat cselekvőképességről
   A pályázó működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata
   Foglalkozás-egészségügyi orvos igazolása a munkakör betöltésére vonatkozó egészségügyi alkalmasságról,
   Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek,
   Nyilatkozat arról, hogy pályázatát a szakbizottságok, valamint a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Iskolaorvosi pályázat”) postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Nagyatád Város Polgármestere, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
 • Megye: Somogy
 • Város: Nagyatád
 • Email: horvath.zoltanne@nagyatad.hu
 • Telefon: 82/504-580
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.
 • Hirdető neve: Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. júniusi képviselő-testületi ülésen