IV. számú felnőtt körzet háziorvosi feladatainak ellátására, területi ellátási kötelezettséggel

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Barcs Város Önkormányzata / 806 megtekintés

A tevékenység magában foglalja a központi ügyeleti szolgálatban való részvételt is, mely egyben a feladatellátásra megállapodás alapján igényt tartó települések ellátását is jelenti.

 • Listing ID: 1656
 • Pályázati feltételek: -4/2000.(II.25.) EüM rendelet
  -2000. évi II. Tv
  -313/2011.(XII.23.)Korm.rendelet
  -96/2003.(VII.15.)Korm.rendelet- ben foglalt előírások és feltételek
  -büntetlen előélet
  -cselekvőképesség
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -részletes szakmai önéletrajz
  -képesítést tartalmazó oklevél másolata
  -3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
  -nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
  -nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintés hozzájáruláshoz
  -nyilatkozat nyílt-zárt ülésről
  -nyilatkozat a körzeti feladat-ellátás módjáról (egyéni-társas)
  -MOK tagsági igazolás
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.) Kérjük a borítékon feltüntetni a "Pályázat a Barcs IV. számú háziorvosi körzet működtetésére" szöveget.
 • Megye: Somogy
 • Város: Barcs
 • Email: domahidi@barcs.hu
 • Telefon: 82/565-961
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.02.05
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020.02.05
 • Hirdető neve: Barcs Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 0000-00-00 00:00:00