Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 1. sz. vegyes háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: JkjOnkormanyzat / 70 megtekintés

Pályázati felhívás

Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 1. sz. vegyes háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.
Ellátandó lakosságszám: 1650 fő
Ellátandó településrész: I. sz. háziorvosi körzet-Jászkarajenő belterületének Széchenyi utca páros oldalával és a Malom utcával határolt része, Jászkarajenő külterületéből Alsókara, Csárdalapos, Belsőjenő, Tetővár, Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2002. (VI. 30.) sz. rendelete a háziorvosi körzetekről.
Kategória: Háziorvos
Típusa: Vegyes
Munkavégzés helye: 2746, Jászkarajenő, Rákóczi F. u. 15.
Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II törvény e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormány rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormány rendeletben előírt egyéb feltételek, -az önkormányzattal kötött -feladat ellátási szerződés szerint.
2. Magyar állampolgárság
3. Büntetlen előélet
4. Cselekvőképesség
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság
6. Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
7. Egyéni Vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot
2. Orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolati példányai
3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
4. Orvosok országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
5. Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata
6. Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Népegészségügyi Intézete által kiadott igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról
7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
8. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
9. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Saját személygépkocsi és „B” kategóriás vezetői engedély
Háziorvosi munkakörben legalább 1-3 év tapasztalat, üzemorvosi szakvizsga
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 30.
A feladatellátás megkezdésének időpontja: 2023. szeptember 01.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton Jászkarajenő Község Önkormányzata Palya István Kálmán polgármesternek címezve: 2746 Jászkarajenő, Rákóczi F. u. 16., a borítékon kérjük feltüntetni: „I. sz. vegyes háziorvosi körzet.”
– elektronikus úton a jkaraph@t-online.hu e-mail címen keresztül
– személyesen Palya István Kálmán polgármesternél Jászkarajenő Polgármesteri Hivatalában
További információ: 06-53 366-001 Palya István Kálmán polgármester
A pályázat elbírálásának módja:
A háziorvosi feladatokat szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos, aki a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen megszerezhető.
Jászkarajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást külön indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelennek nyilvánítsa.
Egyéb információk:
-A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 03.) Kormány rendelet szabályai az egészségügyi szolgáltatónak a NEAK területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
– A Jászkarajenő, Rákóczi F. u. 15. sz. alatti rendelő önkormányzati tulajdonban lévő, a háziorvos részére térítésmentesen bocsájtja rendelkezésre az önkormányzat
– Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra szóló feladat ellátási szerződést köt.
-A praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át az Önkormányzat a nyertes pályázó részére.
-A rendelő felújított, jól felszerelt, informatikai rendszerrel ellátott.
-A rendelő mellett felújított, igényesen kialakított önkormányzati lakást biztosítunk.
A pályázat megjelentetése: www.jaszkarajeno.hu

 • Listing ID: 10199
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II törvény e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormány rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormány rendeletben előírt egyéb feltételek, -az önkormányzattal kötött -feladat ellátási szerződés szerint.
  2. Magyar állampolgárság
  3. Büntetlen előélet
  4. Cselekvőképesség
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság
  6. Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
  7. Egyéni Vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  1. Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot
  2. Orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolati példányai
  3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  4. Orvosok országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
  5. Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata
  6. Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Népegészségügyi Intézete által kiadott igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról
  7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
  8. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
  9. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:
  - postai úton Jászkarajenő Község Önkormányzata Palya István Kálmán polgármesternek címezve: 2746 Jászkarajenő, Rákóczi F. u. 16., a borítékon kérjük feltüntetni: „I. sz. vegyes háziorvosi körzet.”
  - elektronikus úton a jkaraph@t-online.hu e-mail címen keresztül
  - személyesen Palya István Kálmán polgármesternél Jászkarajenő Polgármesteri Hivatalában
  További információ: 06-53 366-001 Palya István Kálmán polgármester
 • Megye: Pest
 • Város: Jászkarajenő
 • Email: jkaraph@t-online.hu
 • Telefon: +3653/366-001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1650
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Jászkarajenő Község Önkormányzata