Kecskemét, Czollner tér 7.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: hjudit / 37 megtekintés

Kecskemét Megyei Jogú Város Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága pályázatot hirdet az 5002. számú (Kecskemét, Czollner tér 7.) házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátására. A praxisjog térítésmentesen feladat ellátási szerződés megkötése/kinevezés útján szerezhető meg. Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja. Központi ügyeletben való részvétel kötelező. A pályázattal kapcsolatban Dr. Pataki Mariann intézményvezető nyújt bővebb információt a 76/514-002-es telefonszámon, vagy az igazgatosag@alapellatas.hu e-mail címen.

 • Listing ID: 3846
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  • egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a jogviszony létesítése az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, illetve annak végrehajtási rendeletében (528/2020. (XI.28.) Korm. rend.) foglalt feltételekkel történik;
  • büntetlen előélet;
  • cselekvőképesség;
  • egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 példányban kell sértetlen, zárt borítékban postára adni vagy személyesen az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának székhelyén a 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. szám alatt leadni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi jeligét: "kecskeméti 5002. sz. házi gyermekorvosi praxis".
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kecskemét
 • Email: igazgatosag@alapellatas.hu
 • Telefon: +3676514002
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 350
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: -
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: -
 • Hirdető neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
 • A pályázat elbírálásának határideje: -