Kiskőrös 2.számú felnőtt fogorvosi körzet betöltésére pályázat

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kiskőrös Város Önkormányzata / 68 megtekintés

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése
Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
A fogászati rendelő címe: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• A körzet tartósan betöltetlen.
• Szolgálati lakás megoldható.
• Rendelőhelyiség biztosított.
• A feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

 • Listing ID: 7171
 • Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
  • büntetlen előélet
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  • egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • egészségi alkalmasság igazolása,
  • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  • személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
  • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat 2. számú körzet”.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kiskőrös
 • Email: kozigazgatasi.osztvez@kiskoros.hu
 • Telefon: 70/4532522
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4026 fő (2021. december 31-i állapot szerint)
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Kiskőrös Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: : a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap.