Körmend - felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: orvos_Kormend / 64 megtekintés

Körmend Város Önkormányzata háziorvost keres felnőtt háziorvosi praxis betöltésére területi ellátási kötelezettséggel és a háziorvosi ügyeletben való részvételi kötelezettséggel. A praxisjog 2022. október 1. napjától ingyenesen átvehető vállalkozási formában.
A Körmend, Rákóczi F. utca 5. szám alatt található rendelőt és annak felszerelését az Önkormányzat térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.
A városban 5 felnőtt háziorvosi körzet és 3 gyermek háziorvosi praxis működik. A meghirdetett praxison kívül jelenleg a felnőtt háziorvosi körzetek betöltöttek, a gyermekorvosi körzetek közül pedig egy betöltetlen, helyettesítéssel ellátott.
További információ a megadott elérhetőségeken dr. Fábián Ágnes aljegyzőtől kérhető.

 • Listing ID: 5459
 • Pályázati feltételek: - A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírtaknak.
  - büntetlen előélet,
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
  - orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakirányú végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton Körmend Város Önkormányzata címére (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) vagy elektronikus úton a kormend@kormend.hu e-mail címre. A borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: "Felnőtt háziorvosi praxis pályázat".
 • Megye: Vas
 • Város: Körmend
 • Email: kormend@kormend.hu
 • Telefon: 94/592-924 vagy 94/592-929
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. október 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Hirdető neve: Körmend Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos