Körzeti fogorvos álláshirdetés - Kővágószőlős vegyes fogászati körzet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Kovagoszolos / 114 megtekintés

Kővágószőlős Község Önkormányzat pályázatot hirdet körzeti fogorvos munkakör – egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy egészségügyi vállalkozóként történő – betöltésére.
Ellátandó települések: Kővágószőlős, Kővágótöttös, Bakonya, Cserkút községek.
Az önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani.
További információ: Dr. Szurdi Bálint kirendeltségvezető (kirendeltseg@kovagoszolos.hu +36204323232)

 • Listing ID: 2605
 • Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek, és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés.
  Magyar állampolgárság
  Büntetlen előélet
  Egészségügyi alkalmasság
  Magyar Orvosi Kamarai tagság
  Érvényes működési engedély
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
  A pályázati feltételeknek megfelelést igazoló egyéb dokumentumok másolata
  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
  Érvényes működési engedély másolata
  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbíráslásában részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot
  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános tárgyalásába beleegyezik. Ha a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, a pályázat megtárgyalása zárt ülés keretében történik
  Egészségügyi vállalkozási engedély másolata, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat (amennyiben ilyen formában kívánja ellátni)
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen és postai úton: Kővágószőlős Község Önkormányzat, 7673 Kővágószőlős, Rákócui út 34.
  Elektronikus úton: kirendeltseg@kovagoszolos.hu
 • Megye: Baranya
 • Város: Kővágószőlős
 • Email: kirendeltseg@kovagoszolos.hu
 • Telefon: +36204323232
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2711
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.08.02.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.06.15.
 • Hirdető neve: Kővágószőlős
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.06.30.