Kőtelek Községi Önkormányzat pályázatot hirdet vegyes fogorvosi körzet betöltésére a község teljes közigazgatási területére kiterjedő ellátási kötelezettséggel

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kotelek Kozsegi Onkormanyzat / 54 megtekintés

 • Listing ID: 9108
 • Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
  • büntetlen előélet
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  • egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • egészségi alkalmasság igazolása,
  • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Lovász Tibor polgármesternek címezve (5062 Kőtelek, Szabadság út 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Kőtelek
 • Email: polgarmester@kotelek.hu
 • Telefon: Lovász Tibor polgármester: +36 20/203-8605
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Az engedélyek megszerzését követően azonnal.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 07.
 • Hirdető neve: Kőtelek Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követő 30 napon belül.