LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.)

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Onkormanyzat Lajoskomarom / 37 megtekintés

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján történik. A praxis 3 éve tartósan betöltetlennek minősül (16 millió Ft támogatás igényelhető letelepedés esetén.)
Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, annak felszereléseit és berendezését. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.
Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
További információ Pirtyák Zsolt polgármestertől kérhető a +36 30 425 5836 telefonszámokon.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 • Listing ID: 3292
 • Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte, büntetlen előélet, a munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság, B kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. A végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  2. Részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz,
  3. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
  4. Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása, MOK tagság igazolása
  5. a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  6. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  7. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
  8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének címezve (8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4.)
 • Megye: Fejér
 • Város: LAJOSKOMÁROM
 • Email: hivatal@lajoskomarom.hu
 • Telefon: +36 30 4003454
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1800
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. április 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.
 • Hirdető neve: Pirtyák Zsolt polgármester
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 15.