Majs községi vegyes fogorvosi praxisjoga betöltendő

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Majs Kozsegi Onkormanyzat / 48 megtekintés

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk:
– a meghirdetett fogorvosi körzet praxisjoga betöltendő;
– az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költségei a feladatellátót terhelik;
A pályázatnál elbírálást jelent: az álláshely egészségügyi vállalkozás formában történő betöltése.
Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Pólya Krisztina polgármesternél: 30/5556764

 • Listing ID: 3285
 • Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte, büntetlen előélet, fogorvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. A végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  2. részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz,
  3. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
  4. fogorvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása,
  5. a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  6. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  7. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
  8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy az alábbi címre: Majs Községi Önkormányzat 7783 Majs, Kossuth L. u. 199., a borítékra rá kell írni: "Fogorvosi praxis pályázat - Majs vegyes fogorvosi körzet."
 • Megye: Baranya
 • Város: Majs
 • Email: majs@majs.hu
 • Telefon: 06-69/380-101
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 06. 01.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 31.
 • Hirdető neve: Majs Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.