Marcali III. számú fogászati vegyeskörzet praxis jog keretében történő ellátása

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Marcali Tobbcelu Tarsulas / 41 megtekintés

Munkakör és munkahely megnevezése:
– Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002 (VI.14.) számú rendeletének 10. számú mellékletében meghatározott III. számú fogászati vegyes körzetéhez tartozó lakosság ellátása
– a tevékenység közalkalmazottként, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el
– Marcali Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a tulajdonát képező, Marcali, Rákóczi u. 6-10. fsz. 3. alatti ingatlanban található helyiségek közül a III számú fogászati körzetet ellátó pályázó az ÉK-i 3. számú orvosi rendelőt a IV. körzet ellátásával megosztva, a röntgen, váró- és szociális helyiségeket az I. számú fogászati körzet ellátásával megbízottal is közösen a fogorvosi tevékenység végzése céljából a III. számú fogászati körzet helyettesítéssel történő ellátására, térítésmentesen használja

 • Listing ID: 2635
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet
  - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
  - egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - igazolás működési nyilvántartásba vételéről
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - szakmai és személyes önéletrajz
  - egészségi alkalmasság igazolása
  - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljesíti
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban
  Dr. Sütő László társulási tanács elnökének (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)
  A zárt borítékra kérjük ráírni: „III. számú fogászati vegyes körzet fogorvosi pályázat”
 • Megye: Somogy
 • Város: Marcali
 • Email: bereczk.balazs@marcali.hu
 • Telefon: 85/501-046
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4266
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.06.25.
 • Hirdető neve: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
 • A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 10 napon belül