Martfű Zentay Márton Egészségház, 5435 Martfű, Gesztenye sor 8., 1-es fogorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Martfu Varos Onkormanyzata / 68 megtekintés

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti I. számú fogorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséggel járó vegyes fogorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási (egyéni vagy társas) formában történő ellátása.

Az önkormányzat az ellátást vállaló új orvos számára a már biztosított NEAK finanszírozáson túl egyszeri 10.000.000,-Ft-ot, azaz tízmillió forintot biztosít a feladatellátási szerződés aláírását követő 30 napon belül, amennyiben a fogorvos vállalja, hogy a feladatellátási szerződés megkötésétől határozatlan időre (legalább 6 évre) Martfű város 1-es számú vegyes fogorvosi körzetben ellátja az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi tevékenységet.

Az önkormányzat az új orvos részére lakást is tud biztosítani

 • Listing ID: 11692
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  1. büntetlen előélet,
  2. cselekvőképesség,
  3. egészségügyi alkalmasság,
  4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  5. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  6. a praxis vállalkozási (egyéni vagy társas) formában történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz
  2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  4. Egészségügyi alkalmassági dokumentum a 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet szerinti, mely tartalmazza a vizsgálat dátumát és eredményét
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  6. működési nyilvántartási igazolvány másolata
  7. képviselő-testületi tárgyalás esetén a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat
 • A pályázat benyújtásának módja: 1. postai úton: a Martfű Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5435 Martfű, Szent István tér 1.),
  2. személyesen: a Martfűi Polgármesteri Hivatal titkárságán történő leadással (5435 Martfű, Szent István tér 1. I. emelet 102. iroda),
  3. elektronikus úton: a titkarsag@ph.martfu.hu e-mail címre történő megküldésével lehet benyújtani.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Martfű
 • Email: titkarsag@ph.martfu.hu
 • Telefon: 56/450-222, 104-es mellék
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2948
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, érdemi pályázat elbírálásáig
 • Hirdető neve: Martfű Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő testületi ülésen