Megyaszó Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Megyaszó Község Önkormányzat házi gyermekorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban) munkakör betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: bodnarrenata / 17 megtekintés

Megyaszó Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Megyaszó Község Önkormányzat házi gyermekorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Megyaszó Község Önkormányzata pályázatot hirdet Megyaszó és Alsódobsza (jelenleg -2018.03.01-től – tartós helyettesítéssel ellátott) házi gyermekorvosi körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. Központi ügyeleti ellátás működik. A feladat más jogviszony keretében megbeszélés alapján ellátható. Megjegyzés: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, illetve a háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatásra pályázati felhívást tett közzé.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés.,
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• Magyar Orvosi Kamarai tagság
• csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló okiratok másolata
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
• részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
• Orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési nyilvántartási adatok
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Bodnár Renáta jegyző nyújt, a 47-350-027 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Megyaszó Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/12-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban).
• Elektronikus úton Hajdú Istvánné polgármester részére a hivatal@megyaszo.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Hajdú Istvánné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület a beérkezési határidőt követő ülésen bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• A község honlapján – 2023. január 18.
• https://alapellatas.okfo.gov.hu – 2023. január 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.megyaszo.hu honlapon szerezhet.

 • Listing ID: 7920
 • Pályázati feltételek: • Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés.,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság
  • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  • részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
  • Orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési nyilvántartási adatok
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
 • A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Megyaszó Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/12-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban).
  • Elektronikus úton Hajdú Istvánné polgármester részére a hivatal@megyaszo.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Hajdú Istvánné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Megyaszó
 • Email: hivatal@megyaszo.hu
 • Telefon: 06-47-350-027
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.
 • Hirdető neve: Megyaszó Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 20.