Megyaszó Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Megyaszó Község Önkormányzat házi gyermekorvos (vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban) munkakör betöltésére.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: bodnarrenata / 33 megtekintés

Megyaszó Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Megyaszó Község Önkormányzat házi gyermekorvos (vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Megyaszó Község Önkormányzata pályázatot hirdet Megyaszó és Alsódobsza (jelenleg -2018.03.01-től – tartós helyettesítéssel ellátott) házi gyermekorvosi körzetének ellátására – megegyezés szerint – vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. Központi ügyeleti ellátás működik. A feladat teljes praxisátvétellel vállalkozásban vagy helyettesítéssel vállalkozói szerződéssel illetve megbízási szerződéssel is ellátható.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés
rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet; egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– B kategóriás jogosítvány,
– büntetlen előélet
– cselekvőképesség
– csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
– magyar állampolgárság
– Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
– részletes szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
– pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
– Orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési nyilvántartási adatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Bodnár Renáta jegyző nyújt, a 205616936 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Megyaszó Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/3304/2021 , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos (vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban).
– Személyesen: Megyaszó Község Önkormányzatának Titkárságán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület a beérkezési határidőt követő ülésen bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– https://alapellatas.okfo.gov.hu
– A község honlapján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.megyaszo.hu honlapon szerezhet.

 • Listing ID: 3179
 • Pályázati feltételek: - Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - B kategóriás jogosítvány,
  - büntetlen előélet
  - cselekvőképesség
  - csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
  - magyar állampolgárság
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  - részletes szakmai önéletrajz
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
  - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  - pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
  - a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
  - Orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési nyilvántartási adatok
 • A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Megyaszó Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/3304/2021 , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos (vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban).
  - Személyesen: Megyaszó Község Önkormányzatának Titkárságán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. .
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Megyaszó
 • Email: hivatal@megyaszo.hu
 • Telefon: 06205616936
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1. napjától
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.
 • Hirdető neve: Megyaszó Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.