Mezőkövesd Város Önkormányzata Pályázati felhívás gyermek háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: Mezőkövesd Város Önkormányzata / 509 megtekintés

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás kir. u. 112.) pályázatot hirdet a III. számú gyermekorvosi praxis ellátására. A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. A praxis 2019. október 1-jétől betöltetlen, jelenleg tartós helyettesítés keretében kerül ellátásra 2022. szeptember 30-ig. A nyertes pályázónak a háziorvosi ügyeleti ellátásában nem kell részt vennie. Szolgálati lakás, működési költségekhez való hozzájárulás biztosítható.

 • Listing ID: 1895
 • Pályázati feltételek: A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - képesítést tartalmazó oklevél másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
  - nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
  - nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
  - MOK tagsági igazolás.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Mezőkövesd Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.)
  Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Mezőkövesd III. számú gyermekorvosi körzet működtetésére” szöveget.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Mezőkövesd
 • Email: szocialis@mezokovesd.hu
 • Telefon: 49/511-555
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 750
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.10.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat a praxis betöltéséig folyamtosan benyújtható.
 • Hirdető neve: Mezőkövesd Város Önkormányzata