Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Murakeresztúr vegyes háziorvosi körzetének ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Murakeresztur Kozseg Onkormanyzata / 71 megtekintés

Egyéb információk:
Eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
Felújított szolgálati lakás és garázs biztosított.

Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a felújított háziorvosi/gyermekorvosi rendelőt.

Komoly érdeklődés esetén az önkormányzat további kedvezményt biztosít.

További információ: Polgár Róbert polgármestertől kérhető a +36-30-824-1075-ös telefonszámon.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 • Listing ID: 9117
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet;
  - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
  tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
  - B kategóriás jogosítvány;
  - saját gépkocsi;
  - egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - gyakorlat igazolása,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  - egészségi alkalmasság igazolása,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.)
  A zárt borítékra kérjük feltüntetni: ”Vegyes háziorvosi körzet”
 • Megye: Zala
 • Város: Murakeresztúr
 • Email: polgarmester@murakeresztur.hu
 • Telefon: 06-30-824-1075
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2200
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Szerződéskötést követően, megegyezés szerint
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: praxis betöltéséig folyamatos
 • Hirdető neve: Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 • A pályázat elbírálásának határideje: a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.