Nádasd Községi Önkormányzat I. számú háziorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: nadasd / 43 megtekintés

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
– 9915 Nádasd, Petőfi út 49.
– 9917 Daraboshegy, Fő utca 23.
– 9917 Halogy, Petőfi utca 97.
– 9814 Halastó, Somogyi Béla utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Háziorvosi alapellátási feladatok a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint. A körzethez tartozik az iskola- és ifjúságorvoslási tevékenység biztosítása, a Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola és a Nádasdi Hétszínvirág Óvoda intézmények egészségügyi ellátása. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az irányadók.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Háziorvosi szakvizsga megléte, előnyt jelent gyermekorvosi szakvizsga.
– A háziorvosi tevékenység nemcsak főállásban, hanem helyettesítéssel is ellátható.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karvalits József Zoltán nyújt, a +36308278576-os telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 • Listing ID: 3952
 • Pályázati feltételek: Egyetem,
  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  • egészségügyi alkalmasság igazolása, koronavírus elleni védőoltás a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti felvételének megléte. A védőoltás felvételének igazolását a pályázathoz nem kell csatolni, de a 449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet szerinti valamely igazoló dokumentum, igazolvány bemutatása az állás betöltésének feltétele,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai,
  • Részletes szakmai önéletrajz,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Szakmai gyakorlat igazolása,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • Vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  • Igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról, praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelöléssel,
  • Nyilatkozatok: a pályázó hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér, továbbá nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.
 • A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Nádasd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9915
  Nádasd, Kossuth út 101.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  Nd/180/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos I. számú körzet.
  • Elektronikus úton Karvalits József Zoltán polgármester részére a polgarmester@nadasdkj.hu e-mail címen keresztül.
  • Személyesen: Karvalits József Zoltán polgármester, Vas megye, 9915 Nádasd, Kossuth út 101.
 • Megye: Vas
 • Város: Nádasd
 • Email: polgarmester@nadasdkj.hu
 • Telefon: +36308278576
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.06.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.16.
 • Hirdető neve: Nádasd Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.05.31.