Nagybánhegyes

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: NagybanhegyesOnk / 31 megtekintés

2015. május 1. napjától állandó helyettesítéssel történik a betöltetlen praxis ellátása Nagybánhegyes községben. A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A háziorvosi körzet: Nagybánhegyes közigazgatási területe, vegyes háziorvosi körzet, iskolaorvosi feladatokkal.

 • Listing ID: 3070
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet 11.§-a szerinti képesítés megléte,
  2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 2000. II. évi törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm, rendeletben, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm, rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. egészségügyi alkalmasság,
  7. 1 fő asszisztens továbbfoglalkoztatása
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  2. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  3. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  4. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
  5. Magyar Orvosi Kamara igazolása,
  6. Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való feltétel (aktív státusz) igazolása,
  7. a hatóság igazolása, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1 fó asszisztens továbbfoglalkoztatását (teljes munkaidőben) továbbfoglalkoztatja,
  9. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
  10. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  1.. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen egy példányban kell benyújtani.
  Cím: 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
  Személyesen: Farkas Sándor polgármesterhez kell benyújtani
  A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Hajzer-P. Alexandra kirendeltség-vezető nyújt a 68/426000 telefonszámon.
 • Megye: Békés
 • Város: Nagybánhegyes
 • Email: nagybanhegyes@nagybanhegyes.hu
 • Telefon: +3668426000
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1227
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 02.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01.15.
 • Hirdető neve: Nagybánhegyes Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.01.31.