Nagykáta Város Önkormányzata tartós helyettes fogorvost keres

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: Nagykata / 168 megtekintés

Nagykáta Város Önkormányzata területi ellátási kötelezettséggel működő NEAK finanszírozott körzetbe keres rész vagy teljes munkaidőbe tartós helyettest 2023. október elsejétől. A praxis jelenlegi tulajdonosa 2023. október elsejétől 6 hónapig jogosult a praxis elidegenítésére, mely idő alatt az önkormányzatnak kell tartós helyettesről gondoskodnia.
A rendelő felszerelt, a fogorvosi rendelőt térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat, a helyiség rezsiköltségei a használati jogviszony kezdetétől a szerződő felet terhelik, vállalkozási jogviszony esetén.

Ellátandó feladatok:
– fogorvosi tevékenység (a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint),
– területi ellátási kötelezettséggel
– az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

Szerződés lehetséges formái:
– alkalmazotti jogviszonyban
VAGY
– vállalkozási formában
VAGY
– gazdasági társaság formájában

Jelentkezési feltételek:
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság

Jelentkezéshez benyújtandó iratok:
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
• érvényes működési nyilvántartás igazolása
• egyéni vállalkozás esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata

Jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. október 20.
Jelentkezés: Nagykáta Város Önkormányzata (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. ) Dorner Gábor polgármesternél a 06-29/641-100-as telefonszámon

  • Listing ID: 11336
  • Megye: Pest
  • Város: Nagykáta
  • Email: titkarsag@nagykata.hu
  • Telefon: +36-29/641-100
  • Ellátandó települések száma: Egy településrész
  • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
  • Kategória: Fogorvosi
  • Típusa: Vegyes
  • Hirdető neve: Nagykáta Város Önkormányzata