Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és Bihardancsháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Nagyrábé II. számú háziorvosi körzetében, valamint Bihardancsháza ellátási területen háziorvosi feladat ellátására.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Ildikó Parti / 41 megtekintés

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és Bihardancsháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő – Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátási körzetekről szóló 10/2016 (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében, valamint Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátási körzetekről szóló 9/2016 (IV.19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott – Nagyrábé II. számú háziorvosi körzetében, valamint Bihardancsháza ellátási területen háziorvosi feladat ellátására, határozatlan időtartamra, vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata a háziorvosnak igény esetén szolgálati lakást biztosít.
A háziorvosi rendelő címe: 4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 50., 4175 Bihardancsháza, Kossuth Lajos u. 17. Az Önkormányzatok rendszeresen karbantartott, jó állapotú orvosi rendelőt, valamint a rendelkezésre álló eszközöket ingyenesen a háziorvos használatába adják.

 • Listing ID: 16397
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba bejegyzett státusz megléte,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:
  o részletes fényképes szakmai önéletrajz,
  o motivációs levél,
  o iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító iratok másolata,
  o egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  o három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  o nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
  o nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  o nyilatkozat a praxis betöltési módjáról (jogviszony megjelölése),
  o nyilatkozat a praxis betöltésének kezdő időpontjáról,
  o a feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a bérigény megjelölése, valamint nyilatkozat a lakhatással kapcsolatos támogatás iránti igényről.

  2. A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozáson felüli esetleges díjigényéről írásban nyilatkozzon,
  a) gazdasági társaság pályázó esetén:
  alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata vagy
  b) egyéni vállalkozó esetén:
  egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat benyújtásának módja: Az álláspályázatra való jelentkezés benyújtható a hivatal@nagyrabe.hu e-mail, vagy postai úton 4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5. címre. Az állással kapcsolatban felvilágosítás a megadott e-mail címen, vagy a 06/20/972/7867 telefonszámon kérhető.
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Nagyrábé
 • Email: hivatal@nagyrabe.hu
 • Telefon: 06 20 972 7867
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. szeptember 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 9. 12.00 óra
 • Hirdető neve: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és Bihardancsháza Község Önkormányzata