Németkér Község Önkormányzata pályázatot hirdet vegyes típusú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Nemetker7039 / 102 megtekintés

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk:
– a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető;
– az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költségei a feladatellátót terhelik;
– a település központi ügyeletbe tartozik
– szolgálati lakás biztosítása megbeszélés tárgya
– a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt
Jogviszony jellege: Vállalkozási
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: az álláshely egészségügyi vállalkozás formában történő betöltése.
Egyéb: a Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 2949
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
  - büntetlen előélet,
  - orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai és személyes önéletrajz,
  -fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás
  - MOK tagság igazolása,
  - orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Németkér Község Önkormányzata 7039 Németkér, Rákóczi utca 2. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”
 • Megye: Tolna
 • Város: Németkér
 • Email: nagyattilajegyzo@gmail.com
 • Telefon: +36209972902
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1350
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Németkér Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos