Ócsa 2. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjoga

 Felnőtt háziorvosi / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: hatosag.ocsa / 90 megtekintés

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, megegyezés szerint vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó feladatkör:
Ócsa 2. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó felnőttek ellátása.

A feladat ellátásának helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. (Egészségház) háziorvosi rendelő

1.) Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
• vállalkozási formában történő ellátás esetén a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása az engedélyező szerv részéről,
• előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak.

2.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata.
• Részletes szakmai önéletrajz.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel az orvosi feladatokat ellátó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
• A praxisjogról vagy az engedélyezés feltételeinek fennállásáról szóló igazolás.
• A pályázó adatkezelési nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.

3.) A praxisjog megszerzése:
• A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének ideje: 2021. október 1.
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton egy példányban Bukodi Károly polgármesternek címezve
(Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca2.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „2. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázat”
Vagy e-Papíron keresztül (epapir.gov.hu), amelyhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.
A címzettnél Ócsa Város Önkormányzatát szükséges kiválasztani.

A praxisról további tájékoztatás kérhető: dr. Molnár Csaba jegyzőtől (telefon: 06/29/378-125)

  • Listing ID: 2899
  • Megye: Pest
  • Város: Ócsa
  • Email: polghiv@ocsa.hu
  • Telefon: 06-29/378-125
  • Ellátandó települések száma: Egy településrész
  • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
  • Kategória: Háziorvosi
  • Típusa: Felnőtt
  • Hirdető neve: Ócsa Város Önkormányzata