Onga Város Önkormányzata házi gyermekorvosi állást hirdet területi ellátási kötelezettséggel A körzetben az asszisztencia biztosított, ügyeleti ellátásban való részvétel nincs. Két éve tartós helyettesítéssel látja el az önkormányzat a feladatot.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Ongai Polgarmesteri Hivatal / 213 megtekintés

 • Listing ID: 5883
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek: • Egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képzettség,
  • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése, Magyar orvosi kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
  • szakmai gyakorlat igazolása
  • Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
  • praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről
  • pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton, a Onga Város Önkormányzata címére történő megküldéssel (3562 Onga, Rózsa utca 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 205-1/2023. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.
  vagy
  • Elektronikus úton Dr. Trizsi Zalán polgármester részére az onga@onga.hu e-mail címen keresztül.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Onga
 • Email: onga@onga.hu
 • Telefon: 06-46/543-000
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 0-14 éves: 1066 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Onga Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat elbírálásának határideje: Mivel a munkáltató szolgáltató az Önkormányzat, a szolgáltató vezetője a polgármester, mint a munkáltatói jog gyakorlója. Amennyiben a jelentkező vállalkozásban kívánja ellátni a feladatot, úgy a jelentkezést követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen születik döntés.