Pályázat háziorvosi feladatok ellátására - Géderlak-Ordas

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Gederlak / 70 megtekintés

Géderlak és Ordas települések a Duna mellett, a kalocsai járásban fekszenek. A képviselő-testületek pályázatot hirdetnek vegyes háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel, központi ügyelet rendszerben való részvétellel
– háziorvosi feladatok és
– az önkormányzatok közigazgatási területén lévő alapfokú oktatási intézményeiben iskolaorvosi feladatok ellátására elsősorban vállalkozás keretében működtetett, határozatlan időre kötött feladat ellátási szerződéssel.
A praxis 2023. november 30. után térítésmentesen megszerezhető, a feladat helyben lakással betölthető, szolgálati lakás biztosított.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, e-mail-en a dokumentumok eredetiségének utólagos igazolásával, vagy személyesen, a pályázatnak Géderlak Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6334 Géderlak, Kossuth u.95.)

Kérjük a borítékon feltüntetni: Háziorvosi pályázat

További információ kérhető Katona György polgármestertől a 78/417-058, illetve a 70/3346856 telefonszámon.

 • Listing ID: 8640
 • Pályázati feltételek: - A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  -B kategóriás jogosítvány, saját személygépkocsi használata,
  -büntetlen előélet,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  -részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  -háziorvosi feladat ellátására vonatkozó egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  -vállalkozás keretében megpályázott feladatellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok.
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
  – nyilatkozat arról, hogy pályázatát a képviselő-testületek nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, e-mail-en a dokumentumok eredetiségének utólagos igazolásával, vagy személyesen, a pályázatnak Géderlak Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6334 Géderlak, Kossuth u.95.)
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Géderlak és Ordas községek
 • Email: hivatal@gederlak.hu
 • Telefon: 78/417-058
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 949
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. június 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 28. 12. 00 óra
 • Hirdető neve: Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő testülete és Ordas Községi Önkormányzat Képviselő testülete
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 15.