Pályázat háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Ilona Tajti / 45 megtekintés

Jászapáti Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott III. számú felnőtt háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátásra, határozatlan időre, vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
Az Önkormányzat a háziorvosnak igény esetén szolgálati lakást biztosít.
A háziorvosi rendelő címe: 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6.
Az Önkormányzat rendszeresen karbantartott, jó állapotú orvosi rendelőt, valamint a rendelkezésre álló eszközöket ingyenesen a háziorvos használatába adja, a rezsi költségeket finanszírozza.

 • Listing ID: 15168
 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet előírásainak való megfelelés;
  • egészségügyi szolgálati jogviszony olyan büntetlen előéletű és cselekvőképes személlyel létesíthető, aki megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és aki nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt;
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz;
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata;
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §-a alapján, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: • postai úton: Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
  • személyesen a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban a fenti címen, hivatali munkaidőben, hétfő-szerda: 7:30-16 óra, csütörtök: 7:30-17 óra, péntek: 7:30-13 óra.
  • e-mailen: jegyzo@jaszapati.hu
  Postai úton, illetve személyesen történő benyújtás esetén kérjük a borítékra ráírni: „Pályázat III. háziorvosi körzet”
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászapáti
 • Email: titkarsag@jaszapati.hu
 • Telefon: 57/540-100, 30/620-0015
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Az állás betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31.
 • Hirdető neve: Jászapáti Városi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 14.