Pályázati felhívás a Lengyeltóti I. sz. háziorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Lengyeltóti Város Önkormányzata / 401 megtekintés

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lengyeltóti város területi ellátási kötelezettséggel működtetendő I. sz. felnőtt háziorvosi körzet és Kisberény község háziorvosi feladatainak ellátására.
Egyéb információk:
– az alapellátáshoz szükséges rendelő rendelkezésre áll,
– új építésű szolgálati lakást biztosítunk,
– a körzet működtetéséhez ápolónő rendelkezésre áll,
– kötelező tárgyi feltételek biztosítottak bérleti jogviszony alapján

 • Listing ID: 1747
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása,
  - B kategóriás jogosítvány,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - vállalkozás keretében történő működtetés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
  - érvényes működési nyilvántartás igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - igazolás a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Lengyeltóti Városi Önkormányzat címére (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.). Zsombok Lajos polgármesternek. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
 • Megye: Somogy
 • Város: Lengyeltóti, Kisberény
 • Email: lengyeltotijegyzo@somogy.hu
 • Telefon: 85/330-873
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1410
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.09.01
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.10.31.
 • Hirdető neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan