Pályázati felhívás a Nádasd 1. számú vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: nadasd / 190 megtekintés

Daraboshegy, Halogy, Halastó és Nádasd Községi Önkormányzatok pályázatot hirdetnek háziorvosi álláshely betöltésére. A körzethez tartozik az iskola- és ifjúságorvoslási tevékenység biztosítása, a Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola és a Nádasdi Hétszínvirág Óvoda intézmények egészségügyi ellátása.
Eü. jogviszony esetén a jogviszony határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján vállalkozási jogviszonyban is ellátható.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karvalits Zoltán polgármester nyújt, a +36/30-827-8576 -os telefonszámon.

 • Listing ID: 2559
 • Pályázati feltételek: • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte;
  2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • B kategóriás jogosítvány
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai önéletrajz
  • végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • szakmai gyakorlat igazolása
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  • nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e
 • A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Nádasd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9915 Nádasd, Kossuth út. 101.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nd/286/2021. valamint a munkakör megnevezését: „Háziorvos, Nádasd 1. körzet”.
  • Személyesen: Nádasd Községi Önkormányzat, 9915 Nádasd, Kossuth út 101.
 • Megye: Vas
 • Város: Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Halastó
 • Email: nadasdkj@t-online.hu
 • Telefon: 06-94/524-014
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): körülbelül 1400
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. július 1-jétől tölthető be.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.
 • Hirdető neve: Nádasd Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november9