PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aparhanti-Mucsfa-Nagyvejke felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Aparhant Község Önkormányzata / 61 megtekintés

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Aparhant, Mucsfa Nagyvejke Községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Aparhant Község Önkormányzata, 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.
Munkavégzés helye:
-7186 Aparhant, Ady u. 10.
– 7185 Mucsfa, Kossuth u. 29/A
– 7186 Nagyvejke, Fő u. 20.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
– a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető,
– a Aparhant- Mucsfa-Nagyvejke háziorvosi körzet lakosságszáma 2020. december 31-i állapot szerint 1508 fő,
– az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli,

 • Listing ID: 3085
 • Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
  - vállalkozás formájában történő működtetés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás,
  - hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésé-nek feltételei fennállnak,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes ada-tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Aparhant Község Önkormányzatának címére (7186 Aparhant, Kossuth utca 34.), Aparhant Község Polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”.
 • Megye: Tolna
 • Város: Aparhant
 • Email: hivatal@aparhant.hu
 • Telefon: 74/483-792
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1508
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. december 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29.
 • Hirdető neve: Aparhant Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.